KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
Thanh Quyen Lv 15

Thanh Quyen

Vân Nguyễn Lv 12

Vân Nguyễn

737
192
25
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

14.1 K

Bình luận (25)
Lv 13

Kami Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Vân Nguyễn - 29 ngày trước

Lv 6

Rêu Xanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Vân Nguyễn - 29 ngày trước

Lv 9

My Nga Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Vân Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 8

Bang Lang Tim

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Vân Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 9

Dien Minh Truong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Vân Nguyễn - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận