Karaoke Đừng Nói Xa Nhau - Dương Sang & Thùy Dương
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

147
132
14
❤️ Chỉ có đôi ta ko bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu, Love Till Eternity honey hém ❤️❤️

12.08 K

Bình luận (14)
Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 17

Vân Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 17

Vân Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận