[Karaoke] Người Hãy Hứa Với Tôi - Đan Trường ft Cẩm Ly [Official]
☘️ Ch@u ☘️ Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

G Lv 18

G

501
255
32
hứa thì hứa, sộ rì mà ko hứa :))

11.95 K

Bình luận (32)
Lv 10

Diệu Ngọc

Trả lời - 13 giờ trước

Lv 11

Loan Lu

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 20 ngày trước

Lv 11

Loan Lu

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 11

Loan Lu

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 32 bình luận