[Karaoke] Người Hãy Hứa Với Tôi - Đan Trường ft Cẩm Ly [Official]
☘️ DC ☘️ Lv 15

☘️ DC ☘️

G Lv 18

G

525
259
33
hứa thì hứa, sộ rì mà ko hứa :))

11.95 K

Bình luận (33)
Lv 15

☘️ DC ☘️

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Ngọtngào Mantrá

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Loan Lu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

☘️ DC ☘️ - 5 tháng trước

Lv 12

Loan Lu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Loan Lu

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 33 bình luận