( Karaoke ) Khong Bao Giờ ngăn Cách, beat ( thanh Tuyền )song ca
Jack Le Lv 13

Jack Le

313
57
43
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

23.75 K

Bình luận (43)
Lv 13

•Çầų Vồйǥ ͜✿҈

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Tbl - 2 tháng trước

Lv 12

Thúy Ngô

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Tbl - 2 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Lê Thu - 5 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 43 bình luận