KARAOKE- NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG- Giong NỮ- Nhạc: Phú Quang
Lâm Hoàng Lv 13

Lâm Hoàng

25
35
7
Hát lại ck iu thích....

10.6 K

Bình luận (7)
Lv 13

Ngọc Sang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Lâm Hoàng - 1 tháng trước

Lv 13

Ngọc Sang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Ngọc Sang - 1 tháng trước

Lv 13

Ngọc Sang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Lâm Hoàng - 1 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Quỳnh Như

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Lâm Hoàng - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận