KARAOKE ? Nắng thu ✨ Lâm Thúy Vân ? Karaoke Ruby
Kieu Nguyen Lv 18

Kieu Nguyen

66
47
46
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

51.02 K

Bình luận (46)
Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 16 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 16 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 16 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 16 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 46 bình luận