Ngày Đó Xa Rồi - Đan Nguyên Karaoke (Beat gốc)
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

434
217
84
Xa nhau, xa cách nhau rồi ta đã xa cách nhau rồi...

289.82 K

Bình luận (84)
Lv 15

BIỂN XANH

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Hùng Văn

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 11 tháng trước

Lv 1

Ngân

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 1

Ngân - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 84 bình luận