Tâm Sự Với Anh [karaoke sc beat]
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

<3 Ái Vy <3 Lv 12

<3 Ái Vy <3

230
283
31
❤⚜TÂM SỰ VỚI ANH⚜❤️ Con xin ơn trên Cho con lấy được Người con yêu suốt đời Cho người yêu con Thương con thật nhiều Như trầu yêu mến cau ^_^~ ❤️❤️

18.14 K

Bình luận (31)
Lv 12

Nguyễn Dược

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

<3 Ái Vy <3 - 4 ngày trước

Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 11

My Nga Tran - 3 ngày trước

Lv 15

HUYỀN LE

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

HUYỀN LE

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 4 ngày trước

Lv 15

HUYỀN LE

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 12

<3 Ái Vy <3 - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan