[Karaoke - Beat Gốc] Mưa Nửa Đêm - Ý Linh
Nhàn Trần Lv 13

Nhàn Trần

24
12
5
Tôi muốn hỏi? Có phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đây...

500

Bình luận (5)
Lv 8

Ha Hoang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Nhàn Trần - 11 tháng trước

Lv 13

Hồng Dương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Lv 15

Hoàng Dương Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Lv 15

Hoàng Dương Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước