"KARAOKE HD "ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN - NGÂN TRANG & NHẬT TÂM “The latest version”
Trần Hà Khánh Lv 11

Trần Hà Khánh

281
246
42
❤Đón Xuân ước nguyện đêm nay. Đời ta có nhau ngày mai ^_^~❤️❤️

30.64 K

Bình luận (42)
Lv 10

Lưu An

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 17 giờ trước

Lv 12

Thơm Minh

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 5 ngày trước

Lv 13

☘️ Cá_Chi_Chi ☘️

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 5 ngày trước

Lv 13

☘️ Cá_Chi_Chi ☘️

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 5 ngày trước

Lv 13

Long Tuấn Châu

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận