Trăng Tàn Trên Hè Phố - KARAOKE Song Ca Beat Chuẩn | Hồng Quyên ft Đoàn Minh
Huỳnh Thiên Tuấn Lv 15

Huỳnh Thiên Tuấn

Như Anh Lv 16

Như Anh

85
47
28
Giọng khản wa... Nhưng của cố là của được phải ko Tuấn hii...

8.82 K

Bình luận (28)
Lv 18

Ngô Dũng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh - 1 năm trước

Lv 11

Tuyền Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh - 1 năm trước

Lv 13

Đào Thu Huệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Huỳnh Thiên Tuấn - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận