[KARAOKE - BEAT GỐC] Nếu Anh Đừng Hẹn - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
NAM HẢI Lv 17

NAM HẢI

NẤM ĐỘC Lv 15

NẤM ĐỘC

126
131
9
Tks anh đã tạo sc mời em nhân ngày Sinh nhật☕️?Một kỷ niệm☕️một dấu ấn đáng nhớ☕️?Một dọng hát ngọt ngào đậm đà tc☕️?

3.2 K

Bình luận (9)
Lv 14

Mê.K.H

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

NẤM ĐỘC - 1 năm trước

Lv 6

Kim Chi Đào Thị

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

NAM HẢI - 1 năm trước

Lv 16

Lặng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

NAM HẢI - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận