Karaoke Đêm Cô Đơn - Đạt Võ & Kim Ryna (Beat Gốc)
SenTrang (LHM) Lv 21

SenTrang (LHM)

Ngô Dũng Lv 16

Ngô Dũng

667
442
103
Gửi lại chị gái Hồng Mai.Chúc chị ngày mới ca hát và glvv nhé !!!

40.56 K

Bình luận (103)
Lv 10

Do Minh Tran

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Hanh Lu

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Ngô Dũng - 10 tháng trước

Lv 12

Quyền Lê

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Ngô Dũng - 10 tháng trước

Lv 6

Tuyết Xuân

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 6

Tuyết Xuân

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 103 bình luận