Karaoke Chuyện Tình Em Với Tôi | Vũ Kha
⚜️Nguyễn Vũ Kha⚜️ Lv 15

⚜️Nguyễn Vũ Kha⚜️

76
46
24
Bài hát đã từng một thời kỷ kiệm với tôi,mãi đến hôm nay tôi mới có một bài thu hoàn chỉnh.! Ai đi ngang qua thì ghé ủng hộ em nha

12.11 K

Bình luận (24)
Lv 11

Mai Huệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Mai Huệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lê Trân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lê Trân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Lê Trân

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan