Karaoke Bao Giờ Em Quên - Hát Cùng Ca Sĩ | Karaoke Ngọc Hân | MV Official
Duong Minh Nguyễn Lv 15

Duong Minh Nguyễn

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

333
164
65
✨người ở nơi mô✨Sài Gòn or Huế✍️ 玉水 tamamizu

15.12 K

Bình luận (65)
Lv 12

Lan Kim

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 29 ngày trước

Lv 12

Lan Kim

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 29 ngày trước

Lv 12

Lan Kim

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận

Liên quan