Tình khúc buồn Karaoke Tone Nam
THIÊN TRƯỜNG BOLÊRO Lv 17

THIÊN TRƯỜNG BOLÊRO

389
328
212
. Ngày em đến, Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

12.13 K

Bình luận (212)
Lv 11

Lieu Nguyen

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 13

Hương Mai

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Hương Mai

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Hương Mai

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 12

Khánh Chi

Trả lời - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 212 bình luận

Liên quan