Tình khúc buồn Karaoke Tone Nam
THIÊN TRƯỜNG BOLÊRO Lv 17

THIÊN TRƯỜNG BOLÊRO

411
333
222
. Ngày em đến, Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

14.54 K

Bình luận (222)
Lv 13

THANH VU

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 222 bình luận

Liên quan