KARAOKE ? Em Vẫn Không Đổi Thay ✨ Pham Duy ✨ Lưu Ánh Loan ? Karaoke Ruby
Khôi Ng Lv 12

Khôi Ng

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

696
368
92
Ca sĩ Nguyên Khang hát ca khúc MỘT LẦN có riêng em Lê Uyên thoại. Ca sĩ Nguyên Khôi mần bài ANH VẪN KHÔNG ĐỔI THAY có riêng em Bông Jolie thoại. Chỉ khác mỗi sân khấu thui anh nhị? ^^

10.62 K

Bình luận (92)
Lv 14

Thanh Bình

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 20 ngày trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 14

Ngọc Phụng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 92 bình luận