Hoài Cảm Karaoke, Giọng Nam, USAlong
Viet Le Lv 15

Viet Le

86
68
63
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

52.56 K

Bình luận (63)
Lv 13

Minh Hào

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 5 tháng trước

Lv 12

Lucky Home

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 5 tháng trước

Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 7 tháng trước

Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 7 tháng trước

Lv 13

CRAZY

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 63 bình luận