[ Karaoke ] Người Đến Từ Triều Châu [Beat Chuẩn]
Lê Trịnh Quốc Minh Lv 13

Lê Trịnh Quốc Minh

Le-O River Lv 17

Le-O River

66
28
7
Bài hát đầu lúc chập chững bước vào myka ;))))

100

Bình luận (7)
Lv 1

Thien

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Le-O River

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 1

Thien - 5 tháng trước

Lv 10

Thanh Thảo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lê Trịnh Quốc Minh - 1 năm trước

Lv 17

Le-O River

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lê Trịnh Quốc Minh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Le-O River - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận