Tình Thơ Karaoke Nhạc Sống Remix
Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

G Lv 18

G

683
410
81
...Ai thương ai quen ai giận hờn, buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ...

48.03 K

Bình luận (81)
Lv 4

ngoc hân

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

G - 5 tháng trước

Lv 4

ngoc hân

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

☘️ DC ☘️

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

☘️ DC ☘️

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

☘️ DC ☘️

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 81 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan