Chiều hạ vàng Karaoke
Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy

520
272
186
Giải Đồng Mykara Idol 2019 hiii. Thanh Thủy cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã luôn cổ vũ và động viên cho Thanh Thủy nhiều nha❤️❤️❤️

3.97 M

Bình luận (186)
Lv 11

Thành Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 2 tháng trước

Lv 10

Vu Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Lv 7

Thanh Trịnh Văn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Lv 7

Thanh Tây Ninh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 186 bình luận