Tựa cánh bèo trôi (karaoke) song ca cùng Bá Lưu
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

Tuyen Thi Lv 19

Tuyen Thi

100
65
31
TT gởi lại anh nhé...

12 K

Bình luận (31)
Lv 10

Ánh Tuyết

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 6 tháng trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 6 tháng trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 6 tháng trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 6 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Tuyen Thi - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận