Karaoke Chiếc lá cuối cùng, Giọng nam, Tuấn Khanh
Dr. Thanh Lv 15

Dr. Thanh

33
20
13
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

3.81 K

Bình luận (13)
Lv 13

Cẩm Châu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Dr. Thanh - 1 tháng trước

Lv 13

Huong Nguyen Bich

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Dr. Thanh - 1 tháng trước

Lv 14

Jana Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Jana Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Dr. Thanh - 1 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Dr. Thanh - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận