Mưa Lạnh Tàn Canh Karaoke - Hoàng Thục Linh (Full Beat)
337
299
50
❤️Tình không duyên cũng cam đành, từng đêm gió rít qua mành. Mưa buốt lạnh tàn canh ~_~

46.56 K

Bình luận (50)
Lv 13

Trần Hà Khánh

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Trần Hà Khánh

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 10

Tam Tran

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 10

Tam Tran - 7 ngày trước

Lv 18

Phuong Huynh

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 18

Phuong Huynh

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 50 bình luận