[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Ha Phuong Lv 21

Ha Phuong

Mỹ Quí Lv 13

Mỹ Quí

128
68
49
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

3.9 K

Bình luận (49)
Lv 21

Ha Phuong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí - 2 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Lv 14

Hongchau Dinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí - 2 tháng trước

Lv 5

Thuan Hoang

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 49 bình luận