[Karaoke] LK Hoa Mười Giờ - Lương Gia Huy ft Nhật Kim Anh
Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Son Dinh Lv 19

Son Dinh

1420
406
42
Qua lối nhỏ vào nhà e muốn ghé vào thăm sợ ba má em đòi xiềng... hay toá danh ca, NLA hót hay hơn NKA lun...!

123.98 K

Bình luận (42)
Lv 5

Hỏi Làm Gì

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 11 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 11 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Thanh Thật

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

Diệu Tâm

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 11 tháng trước

Lv 10

Phuoc Toan

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận