[Karaoke] LK Hoa Mười Giờ - Lương Gia Huy ft Nhật Kim Anh
Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Son Dinh Lv 18

Son Dinh

1373
395
41
Qua lối nhỏ vào nhà e muốn ghé vào thăm sợ ba má em đòi xiềng... hay toá danh ca, NLA hót hay hơn NKA lun...!

123.98 K
Bình luận (41)
Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 18

Son Dinh - 2 ngày trước

Lv 10

Nguyễn Thanh Thật

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 7

Diệu Tâm

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 3 ngày trước

Lv 9

Phuoc Toan

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 18

Son Dinh - 4 ngày trước

Lv 4

Mai Nắng

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 18

Son Dinh - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận