[Karaoke - beat - lời Việt] Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt - Trương Sư Vũ
Biển Đắng Lv 16

Biển Đắng

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻

2250
319
241
B Đ ᏟᎪm ơᏁ ᏆᎾàᏁ Ꮖhể Ꮯb đã ᏟᏉ - ủᏁᎶ hộ ᏟhᎾ hᎪᎥ CE ss ❤️

2.52 M
Bình luận (241)
Lv 12

Chung Lê

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 17

Hát Rong

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 2 tháng trước

Lv 13

K.linh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 2 tháng trước

Lv 11

Kim Dung

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 2 tháng trước

Lv 19

KimThu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 241 bình luận