[Karaoke - beat - lời Việt] Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt - Trương Sư Vũ
Biển Đắng Lv 16

Biển Đắng

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻

2255
324
242
B Đ ᏟᎪm ơᏁ ᏆᎾàᏁ Ꮖhể Ꮯb đã ᏟᏉ - ủᏁᎶ hộ ᏟhᎾ hᎪᎥ CE ss ❤️

2.52 M

Bình luận (242)
Lv 15

NHẠN TRẮNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

NHẠN TRẮNG - 1 tháng trước

Lv 13

Lê Cuniu

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 4 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 5 tháng trước

Lv 13

K.linh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 5 tháng trước

Lv 11

Kim Dung

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 242 bình luận