Karaoke Đêm Tiền Đồn (Tone nam) - Nhạc lính trước 1975 - Beat Keyboard Long Ẩn
Ngoc Dang Lv 18

Ngoc Dang

35
37
11
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

5.3 K
Bình luận (11)
Lv 12

Văn Dũng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 2 tháng trước

Lv 14

Băng Băng Som

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 2 tháng trước

Lv 14

Băng Băng Som

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 2 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận