Thành Phố Buồn (Karaoke Beat) - Song Ca
Nguyễn Thu Hương Lv 15

Nguyễn Thu Hương

Trương Luận Lv 14

Trương Luận

367
78
37
Tranh thủ trưa e gửi ☘️

52.71 K

Bình luận (37)
Lv 13

Như Ý

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Ngoc Dang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 4

Tiep Le

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Hoa Hải

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Trương Luận - 2 năm trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Trương Luận - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 37 bình luận