Kim Ny Ngọc - Tình Yêu Bất Khả Thi [Karaoke]
KimThu Lv 19

KimThu

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻

880
250
189
༺Bɨểɲ Đắɲɠ & Kίɱ Tɧμ lại dạo choi cùng cả nhà iu ❤️mến mong cB cv ủng hộ hai CE nhaa , cam on cB rất nhìu !

2.73 M

Bình luận (189)
Lv 15

NHẠN TRẮNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

NHẠN TRẮNG - 1 tháng trước

Lv 10

Canh Que Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 11

Ha Le

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

KimThu - 4 tháng trước

Lv 11

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 4 tháng trước

Lv 14

Trung Phan

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Biển Đắng - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 189 bình luận