Kim Ny Ngọc - Tình Yêu Bất Khả Thi [Karaoke]
KimThu Lv 19

KimThu

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻

876
242
188
༺Bɨểɲ Đắɲɠ & Kίɱ Tɧμ lại dạo choi cùng cả nhà iu ❤️mến mong cB cv ủng hộ hai CE nhaa , cam on cB rất nhìu !

2.73 M
Bình luận (188)
Lv 5

Canh Que Nguyen

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 11

Ha Le

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

KimThu - 1 tháng trước

Lv 11

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 14

Trung Phan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Biển Đắng - 1 tháng trước

Lv 13

Lam Trinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 188 bình luận