[KARAOKE] Vườn Tao Ngộ - Song Ca Đoàn Minh, Lưu Ánh Loan
Trung Phan Lv 17

Trung Phan

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

289
212
48
✌️bài nì xem zậy chứ khó mần✍️玉水 tamamizu

12.83 K

Bình luận (48)
Lv 13

Son Thi Kim Xanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hạnh hùng Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 năm trước

Lv 14

Kim Lan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 48 bình luận

Liên quan

    
Lv 17

Tuấn Cao Vip 3 HồngMai Vip 4 đã hát 11 tháng trước

576
204
73
Lv 13

Huỳnh Long Vip 1 HồngMai Vip 4 đã hát 1 năm trước

334
226
72
Lv 21

Ngọc Nguyen Vip 5 Henry Tran Vip 4 đã hát 10 tháng trước

160
43
22