KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

521
439
88
Vắng bóng 2 hôm sao lòng nhớ nhiều! Mới biết con tim đau vì đã iu! Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn canh...

21.2 K

Bình luận (88)
Lv 12

Pei Wen Do

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 ngày trước

Lv 5

nguyễn thụy trúc quyên

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 ngày trước

Lv 11

Minh Nguyen

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 ngày trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 ngày trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 88 bình luận