[KARAOKE - BEAT] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Bình Phương Lv 13

Bình Phương

Hải Phạm Lv 11

Hải Phạm

134
150
8
Ngày xưa...BÌNH PHƯƠNG mà không dám... Để giờ tiếc ngẩn ngơKKKKKKKKKKKKKKKKK

2.22 K

Bình luận (8)
Lv 11

Hồng Minh Anh

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 11

Hải Phạm - 12 ngày trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Bình Phương - 17 ngày trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Bình Phương - 17 ngày trước

Lv 6

Lân Nguyễn

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Bình Phương - 17 ngày trước

Lv 11

Hải Phạm

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Bình Phương - 17 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận