[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Nhỏ Nít Lv 13

Nhỏ Nít

Như Anh Lv 14

Như Anh

176
85
83
Mến gửi Nhỏ Nít nè! Ck của b rất tuyệt.. tiếng ca của b thật dễ thương...

9.44 K

Bình luận (83)
Lv 14

Như Anh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 2 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 2 tháng trước

Lv 13

Nhỏ Nít

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Như Anh - 2 tháng trước

Lv 13

Nhỏ Nít

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Như Anh - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 83 bình luận