[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Nhoc Nhỏ Lv 13

Nhoc Nhỏ

Như Anh Lv 16

Như Anh

179
88
85
Mến gửi Nhỏ Nít nè! Ck của b rất tuyệt.. tiếng ca của b thật dễ thương...

9.84 K

Bình luận (85)
Lv 13

Nhoc Nhỏ

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Như Anh - 9 tháng trước

Lv 13

Nhoc Nhỏ

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Nhoc Nhỏ - 9 tháng trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Minh Nhã

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Minh Nhã - 1 năm trước

Lv 17

Minh Nhã

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Minh Nhã - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 85 bình luận