Karaoke HD - Hãy Tin Anh Lần Nữa - beat chuẩn
Nguyễn Ngọc Lv 15

Nguyễn Ngọc

70
34
5
Em đừng đi xa quá xin em đừng đi em ak... hát sai bét hết :)))

1.3 K

Bình luận (5)
Lv 11

Ngô Hoàng Vũ

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Tôn Minh

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Lặng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Ngọc - 11 tháng trước

Lv 14

Phương Linh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Phương Linh - 11 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Ngọc - 11 tháng trước