[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Quang Trần Lv 13

Quang Trần

Xuân Trang Lv 10

Xuân Trang

187
150
22
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

251

Bình luận (22)
Lv 10

Ngọc Bích

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 11

Mai Trinh

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 10

Xuân Trang - 3 ngày trước

Lv 14

Bách Lý Băng

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 10

Xuân Trang - 3 ngày trước

Lv 5

Phương Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Xuân Trang - 4 ngày trước

Lv 3

Tuyet Anh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Xuân Trang - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận