KARAOKE Em - Huỳnh Thật | BEAT GỐC CHUẨN
Thanh Bằng Giáp Lv 18

Thanh Bằng Giáp

127
85
106
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

226.4 K

Bình luận (106)
Lv 13

Trinh Phạm

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Trinh Phạm - 5 ngày trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp - 7 ngày trước

Lv 9

Rêu Xanh

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp - 8 ngày trước

Lv 14

Jordan Do

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp - 11 ngày trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan