Trong Trái Tim Từ Đây Luôn Có Mỗi Mình Anh - Lưu Tử Linh [在心里从此永远有个你 - 刘紫玲]
   رeღ LᵉeأD Lv 18

رeღ LᵉeأD

2216
270
58
CS Lưu Tử Linh trình bày|| 在我心中再没有谁代替你的地位。我爱你对你付出真意不会改变。我决定爱你一萬年||谢谢你。

7.53 K

Bình luận (58)
Lv 4

Hoàng Thị Tịnh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Coffee Đắng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

رeღ LᵉeأD - 6 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 18

رeღ LᵉeأD - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG - 8 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 58 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan