KARAOKE ? Tiếng Mưa Buồn ✨ Lời Việt ✨ Khuc Lan ✨ Lâm Thuý Vân ? Karaoke Ruby
Khôi Ng Lv 12

Khôi Ng

53
31
7
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1 K

Bình luận (7)
Lv 11

Thu Tam

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Karen Lee

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Lv 13

Lê Vi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan