Ai Rồi Cũng Khác - Phạm Quỳnh Anh acoustic beat
Viên Kẹo Ngọt Lv 19

Viên Kẹo Ngọt

Rose Nguyễn Lv 19

Rose Nguyễn

851
563
95
Chúng ta như những con đường, đã cắt những con đường này sẽ cắt những con đường khác ở một nơi khác. Ai rồi cũng khác...tất cả một chữ duyên...

52.27 K

Bình luận (95)
Lv 12

Huỳnh Trân

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 5 ngày trước

Lv 14

Nguyen Cong

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 5 ngày trước

Lv 13

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 13

Tram Thi Tot 2 - 5 ngày trước

Lv 10

Tuấn Nguyễn

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 10

Tuấn Nguyễn - 8 ngày trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 19

Rose Nguyễn - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 95 bình luận