LK Trịnh Nam Son Karaoke ONLY
8 Lv 13

8

CUTE Lv 12

CUTE

105
27
8
Ngăn nỗi nhớ, không ngăn được trái tim, ngày ấy anh đi đời ngừng tiếng hat, và tôi từ đây tìm ly rượu cay với ngày xưa yêu anh, yêu anh.

604

Bình luận (8)
Lv 9

PHÙ VÂN

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 9

PHÙ VÂN

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

CUTE

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Diem Nguyen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

CUTE - 10 tháng trước

Lv 12

CUTE

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận