LK Trịnh Nam Son Karaoke ONLY
8 Lv 14

8

CRAZY Lv 13

CRAZY

112
28
8
Ngăn nỗi nhớ, không ngăn được trái tim, ngày ấy anh đi đời ngừng tiếng hat, và tôi từ đây tìm ly rượu cay với ngày xưa yêu anh, yêu anh.

1.02 K

Bình luận (8)
Lv 11

Ngọc Hạ

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 11

Ngọc Hạ

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

CRAZY

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Diem Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

CRAZY - 1 năm trước

Lv 13

CRAZY

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận