Vọng cổ: Biển mặn tình anh | Karaoke full beat | Hồ Minh Đương + Phương Ngân
Thanh Phuong Nguyen Lv 13

Thanh Phuong Nguyen

Lữ Phụng Kiều Lv 13

Lữ Phụng Kiều

218
60
8
Tra lai anh,,,, bien man tinh anh ne,,, ??????

1.52 K

Bình luận (8)
Lv 10

Nguyễn Linh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Lữ Phụng Kiều - 7 tháng trước

Lv 11

Vannam Le

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Lữ Phụng Kiều - 9 tháng trước

Lv 11

Lãnh Lê

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 11

Lãnh Lê - 10 tháng trước

Lv 10

Lan Ngọc

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Lữ Phụng Kiều - 10 tháng trước

Lv 6

Đặng Thủy

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Thanh Phuong Nguyen - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận