[Karaoke - Beat Gốc] Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Thiên Quang ft Phương Anh
Duc Jimmy Pham Lv 13

Duc Jimmy Pham

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

345
256
56
✨ngày sau sẽ tốt đẹp mỹ mãn✍️玉水 tamamizu

16.6 K

Bình luận (56)
Lv 13

NgọcLuận Đỗ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Tran Phuoc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 năm trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 năm trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 56 bình luận