Karaoke Em là của anh - Hồ Việt Trung ft Hồ Quang Hiếu
Ngô Tuấn Lv 17

Ngô Tuấn

562
156
114
Phiên bản vừa bế e vừa í a í ới..."VÌ Em Tôi Hát " mang lên để đó và k nói gì

4.02 M
Bình luận (114)
Lv 15

Mai Hồng

Trả lời - 11 giờ trước

Lv 17

Ngô Tuấn - 5 giờ trước

Lv 15

Huynh Ngoc Linh

Trả lời - 15 giờ trước

Lv 14

Bảo Dương

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 17

Ngô Tuấn - 16 giờ trước

Lv 11

Hà Nguyễn Thanh

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 17

Ngô Tuấn - 16 giờ trước

Lv 15

Choé( Thuỳ Tâm)

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 17

Ngô Tuấn - 16 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 114 bình luận