ÁNH NẮNG CỦA ANH karaoke - Đức Phúc
Thanh Bình Lv 14

Thanh Bình

377
159
54
I can't explain every time it's the same. I feel that it's real take my heart I've been lonely too long. I can't be so strong take the chance for romance, take my heart I need you so. There's no time I'll ever go.

10.7 K

Bình luận (54)
Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 4 tháng trước

Lv 15

Viet Le

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 5 tháng trước

Lv 18

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận