[Vietsub + Kara] Tháng ngày bên nhau - Lưu Đức Hoa| 一起走过的日子 - 刘德华
Lâm Phong Lv 15

Lâm Phong

104
31
9
Lưu Đức Hoa ( Andy Lau ) Vol 3

51.81 K

Bình luận (9)
Lv 5

Phuong Nhàn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Lâm Phong - 7 tháng trước

Lv 16

Lặng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 16

Lặng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Thanh Loan

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Thanh Loan

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan