Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
ςɧμηɠκίɱηɠμγêη Lv 22

ςɧμηɠκίɱηɠμγêη

Dung Lê Lv 15

Dung Lê

136
86
19
Chị DL gửi Diễm của những ngày xưa về với em gái đây....... Hjhj.....

8.22 K

Bình luận (19)
Lv 22

ςɧμηɠκίɱηɠμγêη

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 11

Hương Trinh Thi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

ςɧμηɠκίɱηɠμγêη - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận