Phai Long Con Gai Ben Tre [ karaoke - beat ] Khuu Huy Vu ft Duong Hong Loan
Trinh Tú Lv 16

Trinh Tú

Nhân Minh Lv 15

Nhân Minh

101
64
72
Người ở Sóc Trăng, người ở Tiền Giang hát bài phải lòng Bến Tre nên trớt quớt, phá nát CK của người ta nha nha nha TT ?? ❤️????

36.71 K

Bình luận (72)
Lv 16

Trinh Tú

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Nhân Minh - 5 tháng trước

Lv 16

Trinh Tú

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Nhân Minh - 5 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

Trinh Tú - 5 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Nhân Minh - 5 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

Trinh Tú - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận