KARAOKE Song Ca Thương Nhớ Người Dưng - Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang (BEAT GỐC)
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

Hương Giang Lv 19

Hương Giang

115
88
65
Sông dài cá lội biệt tăm ...như bèo mây dạt về đâu

28.84 K

Bình luận (65)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 13

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 16

Vân Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận