Nói với tôi một lời Karaoke ( Beat NỮ -1)
Lily Lilyan Lv 16

Lily Lilyan

998
280
107
Thương tặng các Anh Chị đang yêu thầm! Khi nghe Ck này, hãy mạnh dạng Nói Nói 1 lời ! Đôi khi tiếng Yêu nó quan trọng hơn kho báu kim cương trong thế gian này! Xin đừng vuột mất trong tầm tay người mình yêu!LiLy đã nhận được 1 lời rồi! người yêu quý Chị từ Mykara bước đến nhà thăm LiLy chị và em đã nói với nhau nhiều lời!

69.08 K

Bình luận (107)
Lv 13

Phan Thủy

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 10

Lê Dũng

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 16

Lily Lilyan - 17 ngày trước

Lv 12

CUTE

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 2 ngày trước

Lv 11

Cúc Phạm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 11

Hoài Hà

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 107 bình luận